Top
Image Alt

Aktuelna izložba

  |  Aktuelna izložba

Direktan prenos/Uključiti zvuk.

Aleksandre ilić

08. april – 26. april 2021.

U PRODAJNOJ GALERIJI ,BEOGRAD′

Od četvrtka 8. aprila otvorena je izložba

Aleksandre Ilić

Direktan prenos / Uključiti zvuk

8 – 26. april 2021.

Aleksandra Ilić (1987) diplomirala je a potom i magistrirala 2015. na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu. Završila Ekonomski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu. Realizovala je 13 samostalnih izložbi i izlagala na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Autorka se predstavlja najnovijom serijom slika pod nazivom ,,Direktan prenos / Uključiti zvuk“ koja je nastavak ciklusa ,,Mute“ započetog 2018. godine. U fokusu ovog istraživanja je fenomen otuđenja pojedinca i njegove najeksplicitnije manifestacije – odsustva komunikacije ili kako ga autorka naziva ,,mute osećaj“.

(…)

U seriji radova pod nazivom „Mute“, na kojoj umetnica radi još od 2018. godine, ona upravo umetnika suprotstavlja se današnjem glasnom, preglasnom društvu u kojem od siline buke, kakofonije glasova i informacija koji potiču sa različitih strana i izvora, kroz medije, široko raspotranjene društvene mreže ili žamora koji dopire sa ulice, mi često više nismo u stanju da raspoznamo svoj glas, svoje misli, lutamo u tom mnoštvu zvukova gubeći sopstveni identitet i mogućnost jasne komunikacije.

(…) Aleksandra Ilić svoj glas iskazuje kroz dela kolažnog tipa koja su pozicionirana u zatvorenom galerijskom prostoru i s obzirom da koristi pesak koji imitira strukturu maltera često deluju kao deo uličnih fasada otrgnutih sa zidova urbanog prostora i premeštenih u galerijski prostor. Fasade umetnica povezuje sa tokom misli i pažnje savremenog čoveka koji usled mnoštva slika, rečenica, nepotpunih informacija kojima smo svakodnevno zasuti mogu biti povezane u jedan zaključak, celinu ili razbijeni na mnoštvo disharmoničnih fragmenata.

Sunčica Lambić – Fenjčev, istoričarka umetnosti (iz predgovora kataloga)

Ustanova kulture: Prodajna galerija BEOGRAD
Adresa: Kosančićev venac 19, Beograd, Srbija
Tel: + 381 11 30 33 923/ 011 3287 325
e-mail: office@galerijabeograd.org
www.galerijabeograd.org