Top
m

Vesti u 2015. godini

  |  Vesti u 2015. godini

2015-01-05 Učešće na konkursu otvoreno od 4. do 30. maja 2015.

Za učešće na konkursu za izlagački program galerije u 2016. godini potrebno je lično ili na galerijsku adresu dostaviti sledeći materijal:

 

– CD sa radovima (koje biste izlagali). Može se priložiti i portfolio

 

– Objašnjenje koncepta izložbe (na jednoj A4 strani)

 

– Ažuriranu biografiju sa kontakt adresom i telefonima

 

Konkurs je otvoren od 4. do 30. maja 2015.

 

Prijave poslate elektronskom poštom neće biti uzete u razmatranje!

 

Umetnički savet će o pristiglim radovima odlučivati do početka jula 2015.