Top
m

Aktuelna izložba

  |  Aktuelna izložba

Anja Arambašić
Savršeno mesto
22. februar – 11. mart 2024.
 

U PRODAJNOJ GALERIJI ,BEOGRAD′

U četvrtak 22. februara u 19 časova otvara se izložba

Anje Arambašić

Savršeno mesto

22. februar – 11. mart 2024.

Anja Arambašić (1999. Pančevo) diplomirala je 2022. i završila master studije 2023. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na smeru slikarstvo u klasi profesora Branka Rakovića. Trenutno je na doktorskim umetničkim studijama pod mentorstvom vanrednog profesora Vladimira Milanovića. Izlagala je na više grupnih izložbi i realizovala tri samostalne izložbe. Postavku u Prodajnoj galeriji ,,Beograd” čini serija slika i crteža izvedenih u klasičnim slikarskim medijima – ulja na platnu i uljanog pastela na papiru.>(…)

Anja Arambašić, koristeći izražajnost slikarske materije, moć i energetske potencijale gesta i boje, upravo nastoji da ogoli deo ličnog unutrašnjeg prostora, da otkrije savršeno mesto u kome vodi dijalog sa sobom i sa kog posmatra i ispituje svet koji je okružuje. Na izložbi u Prodajnoj galeriji „Beograd“ ona predstavlja seriju slika i crteža, realizovanih uljanim bojama na platnu i uljanim pastelima na papiru, kompozicije koje skladno integrišu asocijativni i imaginarni pejzaž sa apstraktnom likovnom formom. Na pojedinim radovima prepoznajemo obrise vegetacije, tla, neba, naznake prostorne dubine ili slaganja planova. Ipak, predmetna referencijalnost nije klasičnog mimetičkog tipa i izmičući ponavljanju konkretnog predela stavljena je u službu imaginativne i onirične realnosti, bez ljudske figure ali ne i dehumanizovane.

(…) Savršeno mesto Anje Arambašić, mesto spokoja, imaginacije, snoviđenja i naslade, nije mišljeno kao eskapistička negacija i odbijanje direktnog pogleda u surovu realnost sveta. Ono je lična stvaralačka vizualizacija plodnih oaza, gotovo sakralnih mesta, koje osnažuju duh da iznedri moguće i blagotvorne alternative ustaljenim životnim tokovima uritmovanim taktom konzumerizma i obojenim osećanjem alijenacije.

Miroslav Sapundžić, istoričar umetnosti (iz predgovora kataloga)

Ustanova kulture: Prodajna galerija BEOGRAD
Adresa: Kosančićev venac 19, Beograd, Srbija
Tel: + 381 11 30 33 923/ 011 3287 325
e-mail: office@galerijabeograd.org
www.galerijabeograd.org