Top
m

Podaci o galeriji

  |  Podaci o galeriji

 Matični broj 07023707

PIB 100052239

Šifra delatnosti  90.12

Naziv banke

Uprava za trezor

Tekući računi

sredstva iz budžeta 840-760664 –61

sopstvena sredstva 840-728668-19

Telefon/ fax 011 30 33 923

E-mail adresa pgb.gal@sbb.rs

Kontakt:

Prodajna galerija ,Beograd,

Kosančićev venac 19

11 000 Beograd

tel/fax +381 11 30 33 923

tel +381 11 3287 325

office@galerijabeograd.org

www.galerijabeograd.org

Radno vreme

radnim danom od 9 do 19 h, subotom od 9 do 15 h