Top
m

Fascinacije teorijom 2

  |    |    |  Fascinacije teorijom 2

autori: Maja Stojačković, Branka Ćurčić, Danilo Prnjat, Mirjana Kraguljac, Anđela Ćirović

teorija
2012-12-26

Fascinacije teorijom 2 U razgovoru učestvuju: autori, dr Nevena Daković i dr Miško Šuvaković. Moderator: Dragica Vuković

 

(…) Knjiga teorijskih analiza i rasprava FASCINACIJE TEORIJOM 2 ili Ka novoj teoriji vizuelnih umetnosti i kulture rezultat je istraživačkih „diplomskih master“projekata studentkinja i studenata na Grupi za teoriju umetnosti i medija na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu.

 

(…) Cilj ove zbirke rasprava je da demonstrativno pokaže “dinamične prostore interdisciplinarnosti” u savremenim teorijskim studijama umetnosti, medija i kulture koje se sprovode na Grupi za teoriju umetnosti i medija.

(…) Svi tekstovi su napisani jasno, analitički precizno i ukazuju na bitne teme i metode savremene teorije umetnosti, medija i kulture kao što su: teorije roda, biopolitika, teorija performansa, nova muzeologija i teorije arhitekture. Ovi tekstovi kao celina čine jedan uvid u dešavanja na savremenoj teorijskoj i umetničkoj sceni u Srbiji i Evropi.

dr Miško Šuvaković i dr Nevena Daković (iz pogovora knjige)

Kategorija: