Top
Image Alt

Aktuelna izložba

  |  Aktuelna izložba

Tivadar Vanjek

Iz privatnih zbirki

8 – 26. jun 2023.

 

U PRODAJNOJ GALERIJI ,BEOGRAD′

U četvrtak 8. juna u 19 časova otvara se izložba

Tivadar Vanjek

Iz privatnih zbirki

8 – 26. jun 2023.

Na izložbi posvećenoj opusu slikara Tivadara Vanjeka (1910. Kikinda – 1981. Ljubljana) predstavlja se izbor dela iz nekoliko privatnih zbirki. Vanjek je stekao umetničko obrazovanje u Budimpešti, koje je potom samostalno usavršavao. Prvi put je izlagao 1938. godine. Jedan je od osnivača Zrenjaninske grupe, Banatske grupe kao i kolonije Ečka. Stvaralački je delovao u oblasti slikarstva, fotografije i scenografije. Priredio je više od četrdeset samostalnih i učestvovao na preko dvesta kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. U formalnom smislu  njegovo slikarstvo razvijalo se u u duhu istorijskih umetničkih tokova: od akademizma preko impresionizma i ekspresionizma, da bi nakon pedestih godina prošlog veka, ostajući veran tipičnim banatskim motivima, došao do kubistički geometrizovanog svođenja forme pod uticajem iskustava posleratnog modernizma.

(…)

Komleksan kreativni proces  počinje crtežom koji  je  konstruktivnim  duhom utemeljen  i od geometrijskih stilizovanih formi sazdan. U široke pasaže crteža utkivaju se dalje probrani  tonovi  zatamnjenog kolorita i stapaju u jedinstvenu  tihu melodiku, prefinjenog  zvuka. I  tu, u  plastičnom jeziku slike traži i nalazi trajnost, prisustvo  prošlosti u sadašnjosti. Ljupku naivnost i  dekorativnost  crpi iz tradicije folklorne umetnosti, pa podstaknut „Decembarcima“ integriše u tu viziju savremenu plastičnu korekciju, konstruktivni duh. Sve to oplemenjuje rafinmanom u  bojenom tonalitetu. U dragocenoj i metodičnoj kolorističkoj materjalizaciji  slike prepoznajemo iskustva starih majstora.

(…) Dalji putevi si putevi mašte, gde umetnik  prekoračuje granice jave i uvodi nas u svet intimno poetizovane i asocijativne fantastike. Folklorni predmeti i  misterija njihovih medjuodnosa  razigravaju slikarevu imaginaciju i on ih, pretvara u poetska prividjenja čovekolikih obličja. Oživljava ih i naseljava ljudskim radostima i dramama.On je pesnik – čarobnjak koji elegantnu konturu stolice pretvara u krhku, maniristički izduženu devojačku figururu, točkovima i žicama preslice počinje da teče topla ljudska krv, prostirke se pretvaraju u  svečanu odeždu, a platna nadimaju u raskošne obline zrelih žena…

Jasmina Tutorov, istoričarka umetnosti (iz predgovora kataloga)

 

Ustanova kulture: Prodajna galerija BEOGRAD
Adresa: Kosančićev venac 19, Beograd, Srbija
Tel: + 381 11 30 33 923/ 011 3287 325
e-mail: office@galerijabeograd.org
www.galerijabeograd.org