Top
m

Aktuelna izložba

  |  Aktuelna izložba

Sanvile Porej Đermanović

Crteži

 

6 – 24. februar 2020.

U PRODAJNOJ GALERIJI ,BEOGRAD′

U četvrtak 6. februara u 19 časova otvara se izložba

Sanvile Porej Đermanović

Crteži
6 – 24. februar 2020.

Sanvila Porej Đermanović (1966) diplomirala je na slikarskom odseku Fakulteta likovnih
umetnosti u Beogradu, a potom i magistrirala na istom fakultetu, odsek za crtež 2012. godine.
Izlagala je na brojnim samostalnim (izdvajamo – Galerija FLU 1992, Galerija Grafički kolektiv 1994,
Galerija Doma omladine 1997, Galerija KCB 2008. u Beogradu) i kolektivnim izložbama. Jedan
od najautentičnijih crtačkih opusa nastajao u kontinuitetu od 90-tih do danas njen opus se prvi put
predstavlja u formi samostalne izložbe u Prodajnoj galeriji „Beograd“. Nastao na pragu između
asocijativne i geometrijske apstrakcije, ovaj ciklus polazi od razlaganja jednostavnog kubičnog tela
– kutije domina, kao odabranog predmeta analitičke opservacije i opsesije umetnice. Umnožavanje
ovog motiva razrešava se kroz fine crtačke i slikarske rastere, seriju plošnih geometrijskih planova
i mesta njihovih hipotetičkih ukrštanja u trećoj dimenziji, kroz grafizam fleksibilnih struktura i
njihovih jedinačnih entiteta.

(…)

Svedenim sredstvima i sugestivnim ritmom Sanvila Porej Đermanović otkriva i
markira unutrašnji dodir sila različitih sastava i intenziteta na dvodimenzionalnoj ravni. Vrlo
,,konkretno” ispituje dejstvo sveprožimajuće svetlosti na odabranu podlogu, koja je samo
poligon za otkrivanje nevidljivog prostora, ali i njegovu (prostora) entropiju, ukidanjem
svetlosti, njenim potonućem u tamu ne-boje. Njeni radovi sugestivno naglašavaju
neuhatljivost i ,,prazninu” prostora svojim formatima: minijaturni, kao crteži-akvareli ili slike
od jednog metra, oni su zagledani u dubine ,,događanja” pre svog nastanka, iza slike.
Dvodimenzionalni okvir tako postaje mesto susreta, ravan sugerišućih formi koju lutaju u
prostorno-vremenskoj igri, uslikane u nastanku, još uvek bez ,,značenja” ili ,,određenog
zadatka”.

Dragica Vuković, istoričar umetnosti (iz predgovora kataloga)

 

 

Ustanova kulture: Prodajna galerija BEOGRAD
Adresa: Kosančićev venac 19, Beograd, Srbija
Tel: + 381 11 30 33 923/ 011 3287 325
e-mail: office@galerijabeograd.org
www.galerijabeograd.org